Skip to content

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเฟสบุ๊ค

ดาวน์โหลด PDF

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานเรื่องประเมิน ITA

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 66

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ. 67

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เดือน มี.ค. 67

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย. 67

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เดือน ก.ค. 67

ขอเชิญท่านข้าราชการตำรวจที่ทำงาน สภ.หนองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินแบบ IIT บุคคลภายในเพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาหน่วย

ขอเรียนเชิญประชาชนผู้มาติดต่อราชการร่วมประเมิน OIT สำรวจความพึงพอใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สภ.หนองใหญ่

เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อร่วมประเมิน EIT เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต สภ.หนองใหญ่

ถามตอบ

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

แผนที่ตั้งสถานี